Lees hier het verhaal voor onze enige echte Pam de Vries. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jachtdag 2018

Deze jachtdag was weer een succes! Voor foto´s klik hier

JACHTDAG WBE NOORDER-KOGGENLAND

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018

De jaarlijkse WBE Jachtdagen  waren de hoogtepunten in het jagersleven van Teun Blokker, hoe groter de opkomst hoe beter en mooier.

Niet zonder reden begon een gezelschap jagers uit Oostwoud samen met haar gasten, die Teun ook bijzonder goed hebben gekend, nu voor het tweede jaar de 1e drift op de begraafplaats te Midwoud. Er werd een toast uitgebracht en hoe ruw de jagers kunnen zijn, onder dit devote gebeuren voelden ze zich klein. Met een jagersgroet en een Waidmansheil aan Teun verliet het gezelschap de begraafplaats.

Op deze dag was alles aanwezig. Iedereen had goede zin, droog weer, ietwat guur maar na wat lopen werden we weer warm. In het bijzonder wordt op zo’n koude dag het samenzijn tussen de middag des te meer gewaardeerd.

Tussen 16.00 en 17.00 uur meldden de jachtgroepen zich bij de uitleggers van het tableau bij Het Fortuin te Wervershoof. Hier werden ook de mooie ervaringen tussen de jagers uitgewisseld, ook de gasten hadden genoten.

 Onze complimenten aan de jonge jagers die het tableau goed en weidelijk hadden uitgelegd. Er was een mooie omlijsting gemaakt van coniferengroen en brandende fakkels die op de hoeken waren geplaatst, zorgden van een mooie verlichting van het tableau. Deze keer maakten we gebruik van het veld achter het Fortuin en dat is ook goed bevallen.

Het bestuurslid van de activiteitencommissie sprak evenals vorig jaar de jagers en gasten toe. Hij blikte terug op een bijzonder mooie jachtdag en was verheugd met het rijke tableau dat was uitgelegd. Na de toespraak werd het wild op eervolle wijze dood geblazen door de jachthoornblazers van het Wildrijk. (zie bijlage 1, hoe  om te gaan met het wild).

Nadat het wild was doodgeblazen, nam iedereen plaats in Het Fortuin waar de kachel heerlijk brandde en waar de kok bijzonder zijn best had gedaan op heerlijke stampotten. 

Teun Blokker zou trots zijn geweest op deze geweldige opkomst. Ruim 85 deelnemers hadden zich opgegeven voor het eten. De stemming zat er goed in voor de laatste drift. Iedereen had lekkere trek. Ook hier zette het Wildrijk haar beste beentje voor en speelde na het Zum Essen, nog een aantal mooie liederen.

Nadat iedereen genoten had van het heerlijke eten las de voorzitter nog een leuke anekdote voor en gaf hij aan waarom hij zo afwezig was tijdens de laatste, lange drift. De dochters van de Slothoeve speelde hem nog parten.

Een gastjager uit het oosten van het land met 25 aktes was trots dat hij op deze jachtdag voor de eerste keer een doublet hazen had geschoten. Wat hij niet wist, was dat het een niet beschreven regel is binnen onze jagerskringen dat je dan bereid moet zijn om de gehele tent te voorzien van een jachtbitter of iets dergelijks.

 Zo spontaan als hij was, was dit voor hem geen enkel probleem en nodigde iedereen uit een drankje te bestellen. Ietwat emotioneel refereerde hij aan de dagen met Teun en wilde dan graag gezamenlijk toasten op deze geweldige jager. Dit werd spontaan toegejuicht door de aanwezigen en bijzonder gewaardeerd.

 Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze fantastische dag, vooral de deelnemers die massaal gehoor hebben gegeven om het een succes te laten worden.

 

Waidmansdank!

 Bijlage´s 

- Tableau uitleggen klik hier


- Jachtverhaal klik hier. 

 Uit Jagersverhalen, 1852, Toergenjev:

 De jacht met geweer en hond is op zichzelf heerlijk, für sich, zoals men vroeger zei, maar laten we aannemen dat u geen geboren jager bent, maar dat u van de natuur houdt, u moet ons jagers dan wel benijden.

 Een van de grootste voordelen van de jacht is, waarde lezer, dat zij de jager van de ene plaats naar de andere doet trekken, iets wat buitengewoon aangenaam is voor iemand, die niet veel te doen heeft…8 september 2018.

WBE Noorder-Koggenland viert 25-jarig bestaan 
De jagers van WBE Noorder-Koggenland vierden op 8 september jl. het 25-jarig bestand van de Wildbeheereenheid in De Dres te Nibbixwoud. Voorzitter Eduard Rustenburg opende de avond met een terugblik. De WBE werd opgericht in 1993.

Het dagelijks bestuur werd gevormd door de heer Blokker (voorzitter), de heer Vermaas (secretaris) en de heer Zijp (penningmeester). Elk van hen hebben op hun bijzondere wijze richting gegeven aan de WBE. Enkele jaren daarna werd WBE De Drieban toegevoegd, waarna de heer Lammert Cornelius ook hun bijdrage leverde aan de WBE. Voorzitter Eduard Rustenburg dankt postuum aan de heren Zijp en Blokker en bij leven de heer Cornelius en de heer Vermaas.

Het werkgebied van WBE Noorder-Koggenland beslaat een gebied van ongeveer 14.000 hectare, waarvan 9800 hectare werkgebied en is actief in het gebied Medemblik, Wervershoof, Westwoud, Venhuizen, Wijdenes, Hoorn, Benningbroek, Oostwoud, Midwoud, Opperdoes.De jagers van WBE Noorder-Koggenland zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan hazen, eenden en ander kleinwild. 

Er is veel samenwerking en onderling contact binnen de WBE, een hoogtepunt hierin is de gezamenlijke jachtdag, normaliter de derde woensdag van november.

De WBE speelt een actieve rol als het gaat om de bestrijding van schade veroorzaakt door bijvoorbeeld duiven, kraaien, ganzen en eenden. In het kader van effectiviteit rondom de schade bestrijding is er binnen de WBE een schadecoördinator actief. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Verder kenmerken de jagers van WBE Noorder-Koggenland zich door het goede intensieve contact met grondgebruikers en grondeigenaren. Daarnaast werkt WBE Noorder-Koggenland mee aan schoonmaakacties in het werkgebied.


Anno 2018 is de WBE, gelet op de veranderende samenleving, ook veranderd. Door de Nieuwe Natuurwet is de status van de WBE veranderd en ook heeft de WBE inmiddels enkele vrouwelijke leden.

Tijdens de jubileumavond werden enkele leden in het zonnetje gezet. In het bijzonder de heer Van Benthem, die na een lang ziekbed de avond kon bijwonen. Daarnaast werden de heer Temmerman en de heer Spijker in het zonnetje gezet vanwege langdurig lidmaatschap en grote betrokkenheid bij de WBE.

Naast een heerlijk buffet konden de jagers hun schietvaardigheden naar een nog hoger niveau brengen bij de schietbioscoop van Schietsimulator Nederland die op locatie aanwezig was.

In het fotoboek op deze site zijn meer foto's te zien van deze dag. Klik hier


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.