Notulen vergadering 27 maart 2017


Notulen van de vergadering zijn op te vragen bij de secretaris.