Voorjaarstelling 2018

9 april 2018
Voorjaarstelling door jagers WBE Noorder-Koggenland Oostwoud 

De jagers van de lokale jagersvereniging WBE Noorder-Koggenland hebben op zaterdag 7 april jl. verschillende diersoorten geteld in de regio Koggenland. Het gaat hierbij om de trendtelling t.w. de wildsoorten haas, konijn, houtduif, wilde eend, fazant (maar ook patrijzen werden geteld) en de faunatelling t.w. zwarte kraai, kauw, ekster, knobbelzwaan en de diverse ganzensoorten als grauwe gans, kolgans, brandgans, Canadese gans, Indische gans, Nijlgans en overige. Daarnaast werden reigers en aalscholvers geteld.De trendtelling vond tweemaal plaats te weten in de vroege ochtend en aan het einde van de dag. De faunatelling werd eenmaal gedaan.Het tellen van deze diersoorten in het gebied is voor de jagers een jaarlijks terugkerende activiteit.  Voor het uitgebreide artikel klik hier.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.