FAQ

  • Mag je als jager het hele jaar door konijnen en houtduiven schieten?
De houtduif en konijn zijn een wildsoort en hiervoor geldt dus een geopend en gesloten jachtseizoen. Maar omdat houtduif en konijn het gehele jaar door belangrijke schade aan de landbouw aanrichten staan ze op de landelijke aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten. Dit betekent dat deze dieren, zijn vrijgesteld en het hele jaar mogen worden bestreden dit gebeurt op door de grondgebruiker gebruikte gronden, of in of aan door hem gebruikte opstallen, om schade die in het lopende of daarop volgende jaar dreigt op te treden in of aan die opstallen of in het omringende gebied te voorkomen; schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar. Indien gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist en een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker(s). Tevens is de 40 ha-regeling art 11.76 BAL van toepassing.Artikel 11.43 sub b onder 4 (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn in ministeriƫle regeling) houtduifArtikel 11.57 sub b onder 1 (aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in ministeriƫle regeling) konijn

  • Mag iemand met een luchtbuks op eigen grond een houtduif schieten?
Nee. De grondgebruiker mag met een luchtbuks geen houtduif schieten, omdat hij dan een geweer gebruikt dat niet aan de wettelijke specificaties van artikel 3.15 lid 2 Besluit natuurbescherming voldoet. Artikel 3.13 en 3.15 lid 2 Besluit natuurbescherming.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.