Werkzaamheden

De jagers van WBE Noorder-Koggenland zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan hazen en eenden en ander kleinwild.  Er is veel samenwerking en onderling contact binnen de WBE, een hoogtepunt hierin is de gezamenlijk jachtdag, normaliter de derde woensdag van november.

De WBE speelt een actieve rol als het gaat om de bestrijding van schade veroorzaakt door bijvoorbeeld duiven, kraaien, ganzen en eenden. In het kader van effectiviteit rondom de schade bestrijding is er binnen de WBE een schade coördinator actief.

Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

In de omgeving laat de WBE Noorder-Koggenland ook duidelijk van zich horen zo zijn ze vertegenwoordigd op de landbouwtentoonstelling in Opmeer. Verder kenmerken de jagers van WBE Noorder-Koggenland zich door het goede intensive contact met grondgebruikers en grondeigenaars. 

Elk jaar worden er diverse gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Zo wordt er in het voorjaar een kleiduiven schiet wedstrijd georganiseerd.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.