Algemeen

Voor ons jagers is het zeer belangrijk te weten hoe het gesteld is met de wildstand. In nauwe samenwerking met de FBE worden jaarlijks tellingen georganiseerd om de wildstand te inventariseren. 
Het veld kennende is iedere jachthouder daarvan goed op de hoogte.
Om extra krachtig naar buiten te treden en voor eigen beeldvorming van zowel jagers als FBE worden er per jaar ook een aantal specifieke teldagen georganiseerd.
Onder het kopje 'kaart' vindt u de kaart van het werkgebied van onze WBE  verdeelt in de diverse telgebieden. Hiervoor zijn binnen onze WBE zogeheten telcoƶrdinatoren benoemd die samen met de tellers dit jaarlijks in beeld brengen.

'Als de knip leeg is, is hij niet zomaar weer vol'De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.